ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Στους εσωτερικούς χώρους των διαμερισμάτων Nana κυριαρχεί το ξύλο, δημιουργώντας
την εικόνα ενός χωριού μιας άλλης εποχής, δίνοντας ακόμη περισσότερο
παραδοσιακό χαρακτήρα στη διαμονή σας!

TOP